Контакт информације


Пословно име:

Дом здравља Жагубица

ПИБ

101579444

Матични број

17185934

Адреса

Николе Пашића 22, Жагубица

Број Телефона

012 643 140(Управа до 15ч) 012 643 142(Општа и хитна 24ч)

Е-mail

dzzagubica@gmail.com

Директор

Др Весна Стојиловић – Гвозденовић, специјалиста ургентне медицине

Радно време

радним данима од 07:00-20:30, викендом и празником од 07:00-13:00

Хитна помоћ 00-24

Оснивач-власништво

Република Србија, Министарство здравља

У целини државно власништво.