Поливалентна патронажа

О служби

поливалентне патронаже

Адреса: Николе Пашића 22

У служби раде :

-Радмила Оштрељановић, вмс.- главна сестра патронажне службе  , тел.  062/8898159

-Драгица  Стојковић, вмс. , тел. 062/8804591

– Браниславка Урошевић, вмс. , тел.062/587317

Радно време:

07 -14:30 č

Петком  07- 14 č

Контакт  телефон службе :

012/643-140 локал  бр.19

E- mail: patronaza@dzzagubica.rs

Рад поливалентне патронажне службе представља примену концепта примарне здравствене зашите.

Програм рада чине посете породици и здравствено-васпитни рад у Дому здравља и заједници.

Рад у породици подразумева посете приоритетним групама као што су : труднице, бабињаре и новорођенчад, одојчад, мало дете у 2. и 4. години , оболелим лицима  и особама преко 65 година .

Општи циљеви рада поливалентне патронажне службе у породици су : процена здравља, промоција здравља  породице и локалне заједнице и едукација о здравим стиловима живота. Рад се обавља према  „Водичу добре праксе „ и према  календару јавног здравља.