Служба за здравствену заштиту одраслог становништва

О служби за здравствену заштиту одраслог становништва

Адреса: Николе Пашића 22, Жагубица 12320

Начелник Службе : др Драган Дервишевић, 062587316

Одговорна сестра: вмс Крстић Снежана, 0631169463

Тимови изабраних лекара и техничара:

Радно време опште медицине:

од 07 до 15 часова-прва смена

од 14 до 22 часова-друга смена

Телефон : 012/643-142

Општа служба пружа услуге свим становницима општине Жагубица и свим осталим грађанима.

Информације о служби:

Служба за здравстевну заштиту одраслог становништва бави се превенцијом и лечењем одраслог становништва територије општине Жагубица и свих околних села.

Служби Опште медицине припадају три сеоске амбуланте и то : амбуланта Лазница, амбуланта Осаница и амбуланта Суви До.

У служби ради 9 лекара и 20 медицинских техничара.

У оквиру свакодневног рада обављају се и превентивни прегледи који обухватају:

  • скрининг преглед за рано откривање карцинома дебелог црева
  • скрининг преглед за рано откривање шећерне болести
  • скрининг преглед за рано откривање депресије
  • систематски прегледи
  • и све превентивне акције у сарадњи са Службом поливалентне патронаже

Прегледи код изабраног лекара се заказују електронским путем или личним заказивањем на шалтеру.

Списак изабраних лекара:

др Весна Стојиловић Гвозденовић, специјалиста ургентне медицине

др Драган Дервишевић, специјалиста опште медицине

др Драгослав Јокић, специјалиста пнеумофтизиологије

др Љиљана Њагојевић, специјалиста дечије хирургије

др Теодора Божанић, лекар опште праксе

др Ивана Стојановић, лекар опште праксе

др Марија Радовић, лекар опште праксе

др Верослава Ђорђевић, лекар опште праксе

др Ђорђе Маринковић, лекар опште праксе

Служба организационо припада примарној здравственој заштити, лоцирана је у дому здравља. Рад се одвија сменски. Радом екипе руководи шеф смене, лекар. Сменски рад се одвија по следећем распореду: прва смена од 07 до 15 сати и друга смена која траје од 14 до 22 часова.

Служба обавља рад на више радних места:

– амбулантно, за преглед и збрињавање хитних стања првог, другог и трећег реда хитности, након тријаже;

– теренски, на јавним местима, у стану болесника, саобраћајницама и свим другим местима ради збрињавања стања која непосредно и посредно угрожавају здравље и живот оболелог/повређеног а након претходне тријаже;

– диспечерски рад-пријем и тријажа телефонских позива према степену хитности, и/или давање савета оболелом/повређеном или члановима родбине за примену дефинитивне или привремене само/помоћи до доласка службе ХМП;

– обезбеђење јавних, спортских, културних и других збивања на територији општине по захтеву организатора.

– санитетски транспорт са медицинске пратње по налогу лекара из других служби Дома здравља,као и санитетски транспорт са медицинском пратњом по одобрењу РФЗО. Амбулантни рад се одвија у три ординације и једној просторији за интервенције (опсервацију пацијената, примену интравенске терапије, превијање рана и реанимацију). Служба је опремљена амбулантним возилима са комплетном реанимационом, имобилизационом и приручно дијагностичком опремом.