Мисија и визија Дома здравља Жагубица

MИСИЈА

Стручно особље Дома здравља Жагубица пружа здравствене услуге спречавања, раног откривања и лечења болести, као и хитну медицинску помоћ свим корисницима уз помоћ  савремене медицинске опреме.

Визија

Посвећеност принципима континуираног побољшања квалитета, унапређење свих нивоа превентивних активности, стално усавршавање високо стручног кадра и обезбеђивање савремених медицинских апарата и опреме.