Служба радиолошке и ултразвучне дијагностике

О служби

Рендген и ултразвучне дијагностике

Област рада:
-Радиолошка дијагностика,
-Ултразвучна дијагностика.

Радници у служби:
Др Дарко Зарић, спец. радиологије
Јелена Трифуновић, виши радиолошки техничар
Ненад Брндушић, виши радиолошки техничар

Начелник службе:
Др Дарко Зарић, спец. радиологије

Одговорни техничар:
Јелена Трифуновић, врт

Заказивање прегледа:
Упут обавезан.
Радиолошка дијагностика се не заказује.
Ултразвучни прегледи се заказују на шалтеру службе и путем телефона.
Деца и хитни пацијенти се не заказују.

Контакт:
Централа Дома здравља 012/643-140, лок.16