Документа установе

Преглед/Извод

Oвлашћено лицe за заштиту података о личности – контакт: pravno@dzzagubica.rs

Организациона структура

Финансијски извештаји

Сајт са финансијским извештајима

Обавезе пацијената