Служба офталмологије

О служби

офталмологије

Офталмолшка служба обавља
Испитивање видне оштрине
На близину и даљину
Мерење очног притиска
Преглед очног дна
Превентивни прегледи деце
Дијагностичке и терапијске услуге

Радно време 07 – 15 ч
Пауза 10 – 10 :30

Начелник:

Др Живота Јорговановић специјалиста офталмологије
Ружица Станојевић мед сестра

Контакт телефон:

062576637 и 012 643 140 локал 30