Хитна помоћ

О служби хитне медицинске помоћи

Адреса: Николе Пашића 22, Жагубица 12320

Начелник службе: др Драган Дервишевић, 062587316

Одговорна сестра: вмс Крстић Снежана, 0631169463

Радно време: 00 – 24 ч сваким даном

од 07 до 19 часова-дневна смена

од 19 до 07 часова-ноћна смена

Телефон : 012/ 643-142

Хитна служба пружа услуге хитне медицинске помоћи свим становницима општине Жагубица и свим осталим грађанима.

Информације о служби

У служби ради 7 лекара :

др Весна Стојиловић Гвозденовић, специјалиста ургентне медицине

др Драган Дервишевић, специјалиста опште медицине

др Љиљана Њагојевић, специјалиста дечије хирургије

др Теодора Божанић, лекар опште праксе

др Ивана Стојановић, лекар опште праксе

др Марија Радовић, лекар опште праксе

др Ђорђе Маринковић, лекар опште праксе

Служба организационо припада примарној здравственој заштити, лоцирана је у дому здравља. Рад се одвија сменски. Радом екипе руководи шеф смене, лекар. Сменски рад се одвија по следећем распореду: дневна смена од 07 до 19 сати и ноћна смена која траје од 19 до 07 часова.

Служба обавља рад на више радних места:

– амбулантно, за преглед и збрињавање хитних стања првог, другог и трећег реда хитности, након тријаже;

– теренски, на јавним местима, у стану болесника, саобраћајницама и свим другим местима ради збрињавања стања која непосредно и посредно угрожавају здравље и живот оболелог/повређеног а након претходне тријаже;

– диспечерски рад-пријем и тријажа телефонских позива према степену хитности, и/или давање савета оболелом/повређеном или члановима родбине за примену дефинитивне или привремене само/помоћи до доласка службе ХМП;

– обезбеђење јавних, спортских, културних и других збивања на територији општине по захтеву организатора.

– санитетски транспорт са медицинске пратње по налогу лекара из других служби Дома здравља,као и санитетски транспорт са медицинском пратњом по одобрењу РФЗО.

Рад се одвија у просторији за збрињавање хитних стања. Служба је опремљена амбулантним возилима са комплетном реанимационом, имобилизационом и приручно дијагностичком опремом.